Castellano | Català
Roseres

Roseres

Qui s'ha de fer càrrec de les reparacions

1) Reparacions a càrrec del Llogater

L'Article 21.4 Llei d'Arrendament Urbans estableix quines reparacions són a càrrec del llogater:

"Les petites reparacions que exigeixi el desgast per l'ús ordinari de l'habitatge seran a càrrec del llogater". 
Per exemple són petites reparacions, i així està inclòs en les clàusules 6ª i 7ª del seu contracte d'arrendament, les reparacions següents una vegada hagin transcorregut 3 mesos de l'inici del seu lloguer: 
a) Equipaments generals de l'habitatge
 • Vidres: reemplaçament per trencaments, ajustos, encaixos, fissures,...
 • Portes: ajustos perquè tanquin, trencaments, grinyols, manetes que no funcionen, problemes amb frontisses,...
 • Panys: que s'encallen, no obren, grinyols,...
 • Claus: pèrdues de claus, duplicat de claus, oblidar-se les claus i no poder accedir a l'habitatge...
 • Banys: embussos, petites fuites d'aigua 
 • Aixetes: reparació o substitució d'aixetes espatllades com ajustos perquè tanquin, pèrdues d'aigua,... 
 • Desguassos: obstruïts totalment o parcialment, que empassen lentament...
 • Persianes: que tanquen malament, canvi de corretges, ajustos...
 • Finestres: que tanquen malament, que es desencallen...
 • Tendals: que tanquen malament, canvi de llençols, mal ajustament
 • Interruptors i endolls: que no funcionen, que fan mal contacte
b) Electrodomèstics
 • Forn, microones, rentaplats, cuina de gas o elèctrica: el cost de la reparació serà a càrrec del llogater o la propietat en funció del seu cost. En tot cas ompliu el nostre formulari de Notificar Incidència i el nostre tècnic l'avaluarà
  • Petit import (fins a 150€) el seu cost és a càrrec del llogater.​
  • Gran import inclosa la seva substitució (més de 150€) el seu cost serà a càrrec del propietari, sempre que el dany no hagi estat ocasionat per un mal ús o conducta negligent del llogater.
 • Intèrfons: reparacions o substitució de petit import de l'aparell situat dins de l'habitatge (fins a 150€)
c) Climatització i aigua calenta
 • Termos, calderes i aparells d'aire condicionat/bombes de calor: a la clàusula 7a del contracte està previst que el llogater ha de contractar, a càrrec seu, un servei anual de manteniment.
  • Per això, en primer lloc, sempre ha de posar-se en contacte amb l'empresa que hagi contractat el seu manteniment.
  • Si fruit del manteniment s'ha de realitzar una reparació, el cost d'aquesta serà a càrrec del llogater o la propietat en funció del seu cost:
   • Petit import (fins a 250€) el seu cost és a càrrec del llogater 
   • Gran import (més de 250€) el seu cost serà a càrrec del propietari, sempre que acrediti haver realitzat el manteniment adequat de la instal·lació i el dany no hagi estat ocasionat per un mal ús o conducta negligent del llogater
d) Telefonia i internet
 • El llogater ha de posar-se en contacte amb el seu proveïdor de serveis perquè li solucioni qualsevol incidència
e) Pintura
 • Pintura: Les reparacions de pintura són a càrrec del llogater. Ha de tenir en compte que està prohibit:
  • Pintar amb colors cridaners (per exemple, vermell, grana, lila, negre, etc.) parets i armaris encastats
  • Pintar sòcols, parets alicatades, paviments interiors i exteriors (terrassa, balcó, etc.), persianes, finestres d'alumini o de PVC, etc. 
En cas d'incomplir aquestes estipulacions, les despeses generades per a la seva adequació aniran a càrrec del llogater.

2) Reparacions a càrrec de la propietat

Són a càrrec de la propietat, la resta de reparacions
a) Grans reparacions de l'habitatge

A tall d'exemple

 • Reparació i substitució de gran import d'electrodomèstics (més de 150€)
 • Reparacions i substitucions de gran import de termos, calderes i aparells d'aire condicionat/bombes de calor (més de 250€)
 • Cablejat d'electricitat de l'interior de l'habitatge 
 • Cablejat de telefonia/internet de l'interior de l'habitatge en el cas que comptés amb ella en el moment d'entrar el llogater
 • Cablejat de televisió de l'interior de l'habitatge 
 • Canonades d'aigua de l'interior de l'habitatge 

En tot cas, si la reparació o substitució és deguda a un mal ús o inadequat manteniment el cost serà a càrrec del llogater. 

b) Problemes amb la finca en general
 • Portes d'accés principal a l'edifici (no de cada habitatge)
 • Ascensor que no funciona
 • Llum dels passadissos comunitaris que no funciona
 • Porter automàtic de la finca
 • Mal funcionament de l'antena de TV
c) Subministraments
 • Subministrament d'aigua
 • Subministrament d'electricitat
 • Subministrament de gas
d) Problemes derivats de l'aigua
 • Humitats
 • Trencaments de baixants
 • Trencaments de canonades
 • Goteres
e) Les reparacions durant el període de garantia